Videregående skole

Vær den du er, og bli hva du vil

Strand videregående skole har godt læringsmiljø og opplæringen er blant landets beste. Du kan velge mellom flere utdanningsprogram. Husk å søke innen 1. mars. Velkommen til oss!

Våre utdanningsprogram

Søk skoleplass

Utdanningsvalg - informasjon til ungdomsskoleelever

Siden hospitering fra ungdomsskolene ikke har vært mulig i 2020, har vi laget noen filmer som viser litt om hvordan vi har det her på Strand vgs.

Se filmene fra de ulike studieretningene her

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Informasjon knyttet til drift av Strand vgs. 

Covid -19 per 19.01.21

 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

Til toppen