Voksenopplæring på Strand

Strand videregående skole tilbyr kompetanse for voksne, og legger til rette for livslang læring.

Skolen tilbyr og legger til rette for videregående opplæring/fag, karriereveiledning, kurs/sertifisering, fagskole og høyere utdanning. 

Det er kompetansebehovet til enkeltpersoner og arbeidslivet som ligger til grunn for hvilket tilbud som starter. Tilbudet vil derfor variere fra år til år. 

For generell informasjon, se Om videregående opplæring for voksne.