Naturbruk

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor naturbruk. Det kan være yrker som for eksempel fisker, driftstekniker, fagarbeider i akvakultur og fiskehelsebiolog.

Velkomstbrev (PDF, 183 kB)

Hvorfor velge naturbruk?

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Hvorfor velge Strand vgs:

Hos oss kan du velge mellom to ulike vg2-program:

 • Vg2 Fiske og fangst
 • Vg2 Akvakultur

I tillegg kan du gå videre på:

 • Vg3 Naturbruk

Vi har flotte fasiliteter for opplæring innenfor fiske og fangst og akvakultur. Vi har nytt og moderne havbrukssenter med akvahall, og i tillegg kaianlegg og båter. Elevene driver med mye praksisnær opplæring, både på skolen, kaianlegget, ute på oppdrettsanlegg og fiske.

Som en del av opplæringen får elevene på naturbruk med seg flere kurs:

 • Vg1: IMO 50, båtførerprøven
 • Vg2 Akva: SRC-kurs, truck-, kran- og stroppekurs, fiskevelferdskurs, D6 Dekksoffiser klasse 6 
 • Vg2 FF: D5 kystskippersertifikat, ROC-kurs, truck-, kran- og stroppekurs

Du som vil søke på Vg2 Fiske og fangst trenger helseattest:

Helseattest Fiskefangst 2 (PDF, 104 kB)

 

Søke skoleplass

Første året - Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 naturbruk slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har 12 timer i fellesfagene og 23 timer i programfagene.  

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 kan du velge mellom Fiske og fangst og Akvakultur..   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. 

 

Tredje året - Vg3

Du kan fortsette med naturbruk som studieforberedende program. Da går du på skole og har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.


Du kan også bli lærling og fortsette opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk.

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  
Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no

Velger du å bli fullføre opplæringen som lærling får du en yrkeskompetanse, og du kan gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. 

Evaluering etter besøk 

Takk for at du tar deg tid til å gi oss en tilbakemelding etter du har vært på besøk hos oss. 

Evalueringsskjema