Søke skole- og læreplass

Vær oppmerksom på søknadsfristene for å søke skoleplass til videregående skole og læreplass som lærling. 

1. mars er søknadsfristen for å søke skoleplass til videregående skole eller søke læreplass som lærling.

1. februar er søknadsfristen for å søke: 

  • inntak med fortrinnsrett 
  • inntak med individuell behandling
  • inntak for minoritetsspråklige søkere til Vg1
  • innføringskurs og kombinasjonsklasser

Søk skoleplass på www.vigo.no

Du må bruke MinID for å søke.


Flere detaljer om å søke videregående opplæring

(på linken over kommer du til en felles side for fylket)