Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge Strand videregående skole?

Studiespesialisering på Strand vgs er i stor grad teoretisk fundert, men skoledagene er likevel varierte og interessante. Du møter engasjerte og dyktige faglærere. Sammen med elevene arbeider vi for å skape et best mulig læringsmiljø og vi ønsker å motivere elevene til stødig og godt arbeid. For å få til dette, legger vi opp til variert og elevaktiv undervisning med stor grad av medbestemmelse. Elevene har flere ganger i uken økter der de kan styre arbeidet selv. På studiespesialisering på Strand vgs vil du møte et miljø preget av trivsel og trygghet. Dette er et avgjørende grunnlag for best mulig læring, og undersøkelser viser at elevene på studiespesialisering på Strand vgs får gode resultater i fagene!

Særskilte tilbud ved Strand videregående

 • Studiespesialisering med toppidrett. Her kan du velge din spesialidrett. Vi kan tilrettelegge for de aller fleste idretter. Inneværende skoleår har vi elever som spesialiserer seg innen fotball, håndball, svømming, friidrett og esport. Vi har en esport-lab med 20 topp moderne maskiner og eget VR-rom.
 • En brei meny av programfag som nettfag (f.eks geofag, Informasjonsteknologi 1, Reiseliv og språk, rettslære, historie og filosofi…), gjennom Nettskolen Rogaland

Søk skoleplass

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

Tredje året - vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no

 

Solfrid Norland

Avdelingsleder Studiespesialisering og voksenopplæring

solfrid.norland@skole.rogfk.no

404 37 285