Fagvalg programfag for studiespesialisering

Programfagene du kan velge på Vg2

Programfag studiespesialisering Vg2
Realfag (blokk 1) Samfunnsfag/økonomi (blokk 2) Samfunnsfag/økonomi (blokk 3) Idrett (blokk 4)
Matematikk R1 Psykologi 1
Kjemi Samfunnsøkonomi 1
Biologi Økonomistyring Int. engelsk Toppidrett
Fysikk Sosiologi Entreprenørskap 1

Du må velge minst 3 programfag a 5 timer. De som velger matematikk R1, må velge 4 fag til sammen, inkl R1. Reglene er som følger:

  • Alle må ha minst to programfag fra samme programområde (realfag eller samfunn, språk og økonomi) som de da har både på vg2 og vg3.
  • Alle må ha minimum 30 timer til sammen, fellesfag pluss programfag.

Nettfag som programfag Vg2

Nettfag Vg2
Realfag Samfunns-/økonomifag
Geofag 2 Rettslære 1 og 2
Informasjonsteknologi 1 Reiseliv og språk 1
Markedsføring og ledelse 1
Historie og filosofi 1
Kommunikasjon og kultur 1

Du kan ha ett nettfag i tillegg til de andre vanlige programfagene. Nettfaga er også på fem timer. Ingen av nettfagene kolliderer med de ’ordinære’ fagene, og alle kan dermed velges av alle.

 

Programfagene du kan velge på Vg3

Programfag Vg3
Realfag (blokk 1) Samfunn / økonomi (blokk 2) Samfunn / økonomi (blokk 2) Idrett (blokk 4)
Matematikk R2 Psykologi 2
Kjemi 2 Samfunnsøkonomi 2
Biologi 2 Økonomi og ledelse Samf.engelsk Toppidrett
Fysikk 2 Politikk og menneskerett Entreprenørskap 2
  • Alle må ha minst to programfag fra samme programområde (realfag eller samf./språk/øk.) som de da har hatt både på vg2 og vg3.
  • Alle må ha minimum 30 timer til sammen i gjennomsnitt for vg2 og vg3, fellesfag pluss programfag.

Alle programfagene er på 5 timer. Du kan ikke velge fag som ligger parallelt med hverandre i tabellen over. 

Nettfag Vg3
Realfag Samfunns-/økonomifag
Geofag 2 Tysk 2 Vg3 ***
Informasjonsteknologi 1 Rettslære 1 og 2
Markedsføring og ledelse 1 og 2 **
Reiseliv og språk 1 og 2 **
Historie og filosofi 1 og 2 **
Kommunikasjon og kultur 1 og 2 **
Spansk nivå 3

Nettfag som programfag Vg3

Du kan ha ett nettfag i tillegg til de andre vanlige programfagene. Nettfagene er også på fem timer. Ingen av nettfagene kolliderer med de "ordinære" fagene, og alle fagene kan dermed velges av alle. 

** I disse fagene bygger Vg3-pensumet på Vg2-pensumet, og du kan dermed ikke velge Vg3-faget (for eksempel Reiseliv 2) uten å ha hatt det på Vg2 (altså hatt for eksempel Reiseliv 1). 

*** Tysk 2 på Vg3 er for de som ikke hadde tysk på ungdomsskolen, og som hadde Tysk 1 på Vg2. 

PS: Du kan også velge 1-variantene av nettfagene dersom du ikke har hatt nettfaget før. Men husk at dette da ikke blir et gjennomgående fag, og husk at du også kan velge 2-varianten av noen fag selv om du ikke har hatt de på Vg2 (det er bare de fire **-fagene som krever dette). Eksempel: Du kan velge både Rettslære 1 og 2 på Vg3 uten å ha hatt faget før, du må ha hatt Reiseliv 1 for å velge Reiseliv 2, men du kan velge Reiseliv 1. Komplisert? Ja, spør gjerne Jofrid eller Asle dersom du lurer på noe. 

Selve laget tas klassevis på skolen, det skal gjøres digitalt i Visma.