Teknologi- og industrifag

Har du praktisk sans og godt håndlag? Er du interessert i å arbeide med teknologisk utstyr? Dette utdanningsprogrammet er veien til en rekke spennende yrker. 

Hvorfor velge teknologi- og industrifag?

Du lærer 

  • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om automatisering og programmering av roboter
  • om maskiner og produksjonsutstyr
  • om kjøretøy og transport
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet

 Du bør være

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • interessert i ny teknologi

Les mer om teknologi- og industrifag på vilbli.no

Hvorfor velge Strand vgs?

På Strand vil du møte lærere som bryr seg og tar godt i mot deg for å skape et godt miljø i klasserom og på verksted. Du vil få muligheten til å utvikle deg i den retningen du ønsker, og vi få anledning til utplassering i bedrift både på VG1 og VG2. Høy trivsel er en avgjørende faktor for best mulig læring, og undersøkelser viser at elevene på TIF på Strand vgs trives og får gode resultater i fagene.

Andre året tilbyr vi;

VG2 Industriteknologi, som er det bredeste feltet, hvor du kan fordype deg innenfor 25 fagbrevsområder. Hos oss får du hovedsakelig fordypning innen sveis, industrimekaniker og CNC, som  er de områdene hvor det er flest læreplasser. 

*VG2 Automatiker, med fordypning i robotisering. Dette er et fremtidsrettet og unikt tilbud, som vil gi store muligheter til å få innsyn i den ledende automasjons- og robotiseringsteknologien til enhver tid. Dette skjer i samarbeid med Comrod, og mye av opplæringen vil skje i deres lokaler på reelle maskiner/robotlinjer.

*Kan søkes som kryssløp.

Søk skoleplass

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene er tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag.

 

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

PC

På Strand vgs må elever ved teknologi- og industrifag ha Windows-maskin da Mac ikke støtter en del av programvarene som skal tas i bruk. 

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.