Helse- og oppvekstfag

Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter.

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no 

Hvorfor velge Strand vgs?

 

På Helse og Oppvekst på Strand gir elevene tilbakemelding om høy trivsel og motivasjon. Elevene opplever støtte fra lærerne og en variert og relevant opplæring. Det kan også vises til gode resultater på gjennomført, bestått og læreplass til de som ønsker det.

Strand vgs har et tett samarbeid med lokale barnehager, skoler og sykehjem. På Helse og oppvekst er vi opptatt av at opplæringen skal være virkelighetsnær og praktisk og store deler av opplæringen skjer ute i det «virkelige liv». På Strand får elevene våre en relevant og variert praktisk opplæring og får lære gjennom erfaring i møte med mennesker.

Hos oss kan du velge følgende Vg2 utdanningsprogram:

 • Vg2 Barne- og Ungdomsarbeiderfag – for deg som ønsker å arbeide i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.
 • Vg2 Helsearbeiderfag – for deg som ønsker å arbeide i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Søke skoleplass

Første året - Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har 12 timer i fellesfagene og 23 timer i programfagene. 


Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har ni timer i fellesfagene og 26 timer i programfagene.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.

  

Synnøve Iren Keilegavlen Nygård

Avdelingsleder

synnove.iren.keilegavlen.nygard@skole.rogfk.no​

51 74 01 06

991 62 489