Elektro og datateknologi

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor elektrofag. Det kan være for eksempel elektriker, tavle-, signal eller heismontør, flymekaniker, automatiker eller kulde- og varmepumpemontør.

Hvorfor velge elektro og datateknologi? 

Du lærer

  • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
  • reparasjon av elektrisk utstyr
  • om utvikling av nye elektroniske produkter
  • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
  • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

  • nøyaktig og systematisk
  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
  • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektrofag på vilbli.no

Hvorfor velge Strand vgs?

På elektro på Strand vgs vil du møte et miljø med god trivsel og stor trygghet. Du vil få gode muligheter til å utvikle deg, med varierte og spennende praktiske oppgaver, både på skolen og på ulike oppdrag utenfor skolen. På VG2 vil du få mulighet til å bli utplassert i bedrift. Høy trivsel er et avgjørende grunnlag for best mulig læring, og undersøkelser viser at elevene på elektro på Strand vgs trives og får gode resultater i fagene.

Andre året tilbyr vi:

VG2 Elenergi og ekom, som er det største fagområdet, og gir mange forskjellige valgmuligheter videre som f.eks. elektriker/energimontør/heismontør etc.

VG2 Automatiker, med fordypning i robotisering. Dette er et fremtidsrettet og unikt tilbud, som vil gi store muligheter til å få innsyn i den ledende automasjons- og robotiseringsteknologien til enhver tid. Dette skjer i samarbeid med Comrod AS, og mye av opplæringen vil skje i deres lokaler på reelle maskiner/produksjonslinjer.

Søke skoleplass

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Andre året -  Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er 2 - 2 1/2 år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Vg3 Automatiker tilbys per nå ikke ved Strand vgs.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

PC

På Strand VGS må elever ved elektrofag ha Windows-maskin da Mac ikke støtter en del av programvarene som skal tas i bruk. 

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.