Skolens mål

Skolens visjon er "Det beste i den enkelte." Strand vgs skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. 

I dokumentet under er skolens visjon og mål beskrevet, samt tiltak når målene ikke blir nådd.

Skolens mål (PDF, 307 kB)