Kontaktinformasjon

Strand videregående skole
 

Åpningstider

Mandag - fredag: kl. 08.00 – 15.30

E-post: strand-vgs@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 55 00

Besøksadresse: Ryfylkeveien 1914, 4120 Tau