Generell studiekompetanse: nett- og samlingsbasert undervisning

For å imøtekomme behovet i regionen samarbeider voksenopplæringen ved Strand videregående skole og Sauda videregående skole om å tilby undervisning i fag en trenger for å få generell studiekompetanse.

 

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved universitet og høyskole. Det er flere veger til studiekompetanse, og behovet til den enkelte vil variere både i fag og omfang.

For at fagene skal kunne kombineres med jobb og familieliv er de nett- og samlingsbaserte. Det betyr at det legges opp til ukentlig undervisning på nett, og i tillegg til dette vil de være totalt 7 fysiske samlinger i løpet av hele skoleåret.  Evt. eksamen kommer i tillegg. 

Skoleåret 2023/2024 tilbyr vi følgende studiekompetansefag: norsk, matematikk, naturfag og historie. Vi vil starte opp med en tilsvarende runde for skoleåret 2024/2025, og påmelding til disse fagene er startet. 

Informasjon

Undervisning blir gitt ukentlig som nettundervisning via Microsoft Teams, med mulighet for å se opptak senere dersom tidspunkt ikke passer. Det vil i fagene være en forventing om at du jobber med fagstoff mellom undervisningsøktene, og innleveringer vil være en del av vurderingsgrunnlaget i fagene. I tillegg til nettundervisningen blir det avholdt 3-4 fysiske samlinger per semester. Samlingene er OBLIGATORISKE, og avholdes vekselsvis ved Strand vgs og Sauda  vgs (avdeling Sand og/eller Sauda). Da blir undervisning gitt i klasserom over en hel dag, kombinert med nødvendige oppgaveløsninger og vurderingssituasjoner. 

Metode

  • Forelesninger
  • Oppgaveløsning
  • Gruppearbeid
  • Presentasjoner
  • Innleveringer
  • Prøver

Ta gjerne kontakt om du vil ha mer informasjon eller er usikker på hva du trenger for å få generell studiekompetanse. 

Påmelding

Søk digitalt via www.vigo.no, velg "Voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering" og logg inn med MinID.

Etter at søknaden er behandlet vil du få tildelt en veileder som kan melde deg på de fagene du trenger. Dersom du allerede har fått innvilget tilbud eller vil søke om restplass, ta kontakt direkte med oss.

Oppstart av fag for 2024/25 er mandag 26. august 2024.  Se studieplaner under for hvordan undervisningen er planlagt. 

Kontaktinformasjon

Strand vgs 

Signe Bay Schultz
940 08 275

Kari Førland Lauvsnes
913 25 221

Sauda vgs

Kristin Bruknapp

951 24 899