Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse

Ønsker du å studere videre etter yrkesfaglig utdanning? Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler.

 

Du kan søke om påbygg til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag.
Det er også mulig å søke om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev, svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse. Dette er et utdanningsløp med færre timer og fag enn ordinær påbygg.

Påbygg til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår og setter krav til egeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

 

Hvorfor velge Strand vgs?

Hos oss kan du velge mellom fire 5-timers programfag:  

  • Økonomistyring
  • Biologi 1
  • Engelsk 1

 

 

 


Du må søke om å gå påbygg, og du søker i Vigo.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskilt søknad 

Søknadsfristen er den samme som for videregående opplæring.