Skolens lokaler

Strand vgs holder til sentralt på Tau. Bygningsmassen ligger samlet ved Torgerkrossen, med kort avstand til kaianlegget som disponeres av naturbruk og til elevboligene.

Hovedbygget sto ferdig til skolestart i 1989. I 2005 kom "Sørbygget" hvor tilrettelagt avdeling holder til. Der driver avdelingen også sin egen butikk "Godt gjort". 

I 2005 kom også Ryfylkehallen på plass. I hallen foregår mye av idrettsaktivitetene (fotball, volleyball, treningssenter) og var et viktig element for å få etablert utdanningsprogrammet idrettsfag.

I 2013 ble hovedbygget utvidet med ny kantine, personalrom og auditorium.

Etter sammenslåingen med Rygjabø var det nødvendig med nye lokaliteter, og et flott og moderne havbrukssenter med realfagsavdeling og kaianlegg åpnet i 2017. Samme året tok skolen i bruk nytt hybelhus, med 28 elevboliger.