Psykisk helse

 

Psykisk helse er noe vi alle har hele tiden. Det handler ikke om å være enten syk eller frisk, det er et kontinuum som vi beveger oss i. Psykisk helse er ikke bare sorg, depresjoner og alvor, men minst like mye glede, humor og kjærlighet.

Strand vgs har fokus på elevenes psykiske helse gjennom etablering av gode klassemiljø, sosialt så vel som faglig. Vi gjennomfører temamøter, arrangementer, og sosiale evenementer for å fremme god psykisk helse og forebygge psykiske vansker hos elevene. De er delt inn i fire temabolker med ulike aktiviteter som gjennomføres på klassenivå:

Tema 1: Å bry seg om andre

Tema 2: Verdier og målsetting

Tema 3: Motivasjon og arbeidsglede

Tema 4: Løft blikket og se andre

For elever som trenger noen å snakke med om utfordringer i livet så har skolen sosialpedagogisk rådgiver og to helsesykepleiere samt annet sosialpedagogisk miljøpersonale.