Miljøfyrtårn

Strand videregående skole er Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi driver systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Hva vil det si at skolen er et miljøfyrtårn?

illustrasjon - Klikk for stort bilde

For å få sertifikatet som Miljøfyrtårn har skolen gått gjennom en miljøsertifisering. Miljøsertifiseringen handler om å gjøre en miljøkartlegging innen gitte kriterier; systemkrav, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp. Dessuten forplikter skolen seg til å fylle ut en klima- og miljørapport, som årlig skal utarbeides etter sertifisering.