Skoleskyss

Oppdaterte reiseråd fra Kolumbus

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Ett av disse kriteriene må være oppfylt:

 • Du bor utenfor ungdomsbillettsonen, og skoleveien er over seks kilometer.
 • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks kilometer.
 • Du må benytte båt til skole.

Du må søke om å få gratis skoleskyss snarest mulig etter bekreftet skoleplass.

https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/soknad/

Har du Kolumbuskortet fra før blir kortet oppdatert til skolestart dersom du har søkt om gratis skoleskyss. Er du ny elev og ikke har Kolumbuskort henter du kortet på skolen første skoledag.

NB ! Før du sender søknad om gratis skoleskyss, kontroller om din adresse er innenfor en av Ungdomsbillettsonene https://www.temakart-rogaland.no/ukort 

NB! Elever i videregående skole er ikke studenter, og har dermed ikke rett til å kjøpe Kolumbus Studentbillett.

  
6 km grense:

 • Amdalkrysset 5,2 km
 • Vatland bedehus 6 km
 • Amdal, øverste gård 6 km
 • Vasstveitkrysset 4,5 km
 • Holtakrossen 6 km
 • Heggheim 6,2 km

Midlertidig reisebevis:

Det midlertidige reisebeviset blir datert gyldig i tre uker i påvente av Kolumbuskortet. Dette fås på skolen. PS! Har eleven tidligere mottatt Kolumbuskort med fri skoleskyss og ønsker å skifte til Ungdomsbillett, påfylles det samme kortet.
  

Kontant skyssrefusjon

Elever som p.g.a. uførhet, mangel på rutetilbud, lang ventetid, lang vei til holdeplass (3 km eller mer) kan søke om kontant skyssrefusjon. I slike tilfeller benyttes eget søknadsskjema. Skjema fås og leveres i resepsjonen på skolen. Oppgjøret kommer direkte til eleven fra Rogaland fylkeskommune i januar og juli. Søknadsfrist er 15. september.

Les mer om skyssordningen i den videregående skole her:

https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/videregaende-skole/

Tilrettelagt skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse eller sykdom har rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde.
Retten gjelder kun om skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller spesialpedagog.

https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/tilrettelagt-skoleskyss/

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/ofte-stilte-sporsmal/skoleskyss/

 

Har du ikke rett på fri skoleskyss?

Elever som bor innenfor ungdomsbillett-sone(innenfor det røde feltet) må kjøpe Ungdomsbillett, som er rimeligste alternativ for ungdommer fra og med 15 år til og med 22 år. Billetten koster 299 kroner per måned og er gyldig i 30 dager. 

Les mer om ungdomsbilletten her:

https://www.kolumbus.no/Billetter/-priser-og-produkter/ungdomsbillett/

 

Du kan kjøpe ungdomsbilletten slik: 

 • I mobilappen «Kolumbus Billett»
 • På nettsiden til Kolumbus.no

 

SLIK REISER DU TIL STRAND VGS

 

Direkte buss fra Hundvågkrossen:

Rute 101 - avgang kl. 07.50 og kl. 09.15

NB! Må gå av på bussstopp ved gamle legesenteret

 

Fra Hundvågkrossen:

Rute 100 + bytte buss på Solbakk til SK3004 – avgang kl. 07.59

 

Fra Byterminalen(Stavanger)

Rute 100 – avgang hvert kvarter mellom kl. 06.30 og 09.00.

Bytt til rute SK3004, 101, 130 eller 140 på Solbakk terminal.

 

Fra Forsand skole:

Rute  SK2901 – Avgang kl. 07:57

 

Fra Idse

Rute 121 + bytte buss på Forsand skule SK2901 – avgang kl. 07.20

 

Fra Jørpelandsvågen:

Rute SK3004 – Avgang kl. 08.12

 

Fra Hjelmeland kai:

Rute 140 – avgang kl. 07.22

 

Fra Fister:

Rute 140 mot Fisterkrysset – avgang kl. 07.27

Bytte buss i Fisterkrysset

 

Fra Døvik – Fiskå – Tau:

Rute 130 – avgang kl. 07.45

 

Fra Veland om Heggheim – Tau:

Rute 130 – avgang 07.46

 

Fra Bjørheimsbygd via Vatne:

Rute SK3001 – avgang kl. 07.50

 

Fra Holta via Tjøstheim:

Rute SK3002 – avgang kl. 07.40

 

SLIK REISER DU FRA STRAND VGS

 

Fra Strand vgs til Byterminalen (Stavanger):

Rute SK3004 mot Jørpeland via Førland + bytte buss til rute 100 på Solbakk – Avgang kl. 15.25

 

Fra Strand vgs  til Hundvågkrossen:

Rute 101 – avgang kl. 15.21 – NB fra busstopp ved RV13

 

Fra busstopp ved gamle legesenteret til Døvik via Alsvik:

Rute 130 – avgang kl. 15.35

 

Strand vgs til Heggheim:

Rute 130 mot Fiskå – avgang 15:25

 

Fra Strand vgs til Jørpelandsvågen:

Rute SK3004 – avgang kl. 15.25

 

Fra Strand vgs til Forsand kai:

Rute SK3004 + SK2901 i Jørpelandsvågen – avgang kl. 15.25

 

 Fra Strand vgs til Idse

Rute SK3004 + bytte til SK3007 i Jørpelandsvågen – avgang kl. 15.25

 

Fra Strand vgs til Hjelmelandsvågen:

NB! Kun fredag - via Fister

Rute 140 – avgang kl. 15.25

 

Fra Strand vgs til Fister:

NB! Kun fredag

Rute 140 – avgang kl. 12.26

For detaljert informasjon om rutetilbudet, se Kolumbus reiseplanlegger på www.kolumbus.no

Lenke: https://www.kolumbus.no/reiseplanlegger/

Til toppen