Skoleskyss

Oppdaterte reiseråd fra Kolumbus

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Ett av disse kriteriene må være oppfylt:

 • Du bor utenfor ungdomsbillettsonen, og skoleveien er over seks kilometer.
 • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks kilometer.
 • Du må benytte båt til skole.

Du må søke om å få gratis skoleskyss snarest mulig etter bekreftet skoleplass.

https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/soknad/

Har du Kolumbuskortet fra før blir kortet oppdatert til skolestart dersom du har søkt om gratis skoleskyss. Er du ny elev og ikke har Kolumbuskort må du komme i resepsjonen og hente midlertidig reisebevis.

NB ! Før du sender søknad om gratis skoleskyss, kontroller om din adresse er innenfor en av Ungdomsbillettsonene https://www.temakart-rogaland.no/ukort 

NB! Elever i videregående skole er ikke studenter, og har dermed ikke rett til å kjøpe Kolumbus Studentbillett.

  
6 km grense:

 • Amdalkrysset 5,2 km
 • Vatland bedehus 6 km
 • Amdal, øverste gård 6 km
 • Vasstveitkrysset 4,5 km
 • Holtakrossen 6 km
 • Heggheim 6,2 km

Midlertidig reisebevis:

Det midlertidige reisebeviset blir datert gyldig i tre uker i påvente av Kolumbuskortet. Dette fås på skolen. PS! Har eleven tidligere mottatt Kolumbuskort med fri skoleskyss og ønsker å skifte til Ungdomsbillett, påfylles det samme kortet.

Aktivering av skolekort

Etter du har fått innvilget fri skoleskyss må du aktivere skolekortet du hadde sist skoleår:

 - Hold kortet inntil kortleseren helt til det viser hvor mange turer det er igjen på kortet.

- Vent til skjermen lyser grønt.

Etter aktivering trenger du ikke å lese av kortet, men du må ha det med deg på bussen.
  

Kontant skyssrefusjon

Elever som p.g.a. uførhet, mangel på rutetilbud, lang ventetid, lang vei til holdeplass (3 km eller mer) kan søke om kontant skyssrefusjon. I slike tilfeller benyttes eget søknadsskjema. Skjema fås og leveres i resepsjonen på skolen. Oppgjøret kommer direkte til eleven fra Rogaland fylkeskommune i januar og juli. Søknadsfrist er 15. september.

Les mer om skyssordningen i den videregående skole her:

https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/videregaende-skole/

Tilrettelagt skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse eller sykdom har rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde.
Retten gjelder kun om skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller spesialpedagog.

https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/tilrettelagt-skoleskyss/

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/ofte-stilte-sporsmal/skoleskyss/

 

Har du ikke rett på fri skoleskyss?

Elever som bor innenfor ungdomsbillett-sone(innenfor det røde feltet) må kjøpe Ungdomsbillett, som er rimeligste alternativ for ungdommer fra og med 15 år til og med 22 år. Billetten koster 299 kroner per måned og er gyldig i 30 dager. 

Les mer om ungdomsbilletten her:

https://www.kolumbus.no/Billetter/-priser-og-produkter/ungdomsbillett/

 

Du kan kjøpe ungdomsbilletten slik: 

 • I mobilappen «Kolumbus Billett»
 • På nettsiden til Kolumbus.no

 

SLIK REISER DU TIL OG FRA STRAND VGS

Bruk Kolumbus reiseplanlegger: https://www.kolumbus.no/reiseplanlegger/