Skolerute 2024/2025

Skolerute 2024/2025
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene: mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7.-11.) 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 5. Elevfri. 20
Desember Siste skoledag for elevene før jul: fredag 20.12 15
Januar Første skoledag etter jul: mandag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag: onsdag 12. Elevfri. Vinterferie uke 9 (24.-28.) 14
Mars 21
April Påskeferie (14. – 21.) 16
Mai Off. høytidsdager: 29. Fridag: 1. og 2. 19
Juni Off.høytidsdag: 9. Siste skoledag for elevene er fredag 20. juni 14
SUM DAGER: 190

Artikkelliste