Midlertidig unntak av dokumentasjonskravet

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Dette fordi helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset.

Helsedirektoratet ber om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner. 

Informasjon frå helsedirektoratet

I stedet skal fravær varsles slik:

  1. Elever under 18 år: Foresatte varsler kontaktlærer innen kl 08.00 på sms eller e-post den dagen eleven er syk.
  2. Elever over 18 år: Elever varsler kontaktlærer innen kl 08.00 på sms eller e-post den dagen eleven er syk.

Fraværsgrensen gjelder fortsatt, og det skal varsles som før. Forskjellen er at nå må foresatte dokumentere for dem under 18 år og elevene selv dersom de er over 18 år.

Elever som ikke overholder denne rutinen får ordensanmerkning og risikerer timefravær i stedet for heldagsfravær.

Vi gjør oppmerksom på at fraværet blir ført og viser på vitnemålet.

Til toppen