Sosialpedagogisk rådgivning

Har du problemer med at du mistrives, er skoletrøtt, har personlige problemer eller at du sliter tungt med ett eller flere fag, kan du ta kontakt med skolens sosialrådgiver.

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder både om du har faglige vansker, eller om du har sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.
 
Sosialpedagogisk rådgiver vil også vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, evt. et alternativt opplæringsløp eller annen hjelp hvor det er nødvendig å involvere andre instanser som PPT, psykolog, logoped, helsesøster etc.
Sosialpedagogisk rådgiver kan også kontaktes ved elevkonflikter, rusproblemer eller behov for hjelpemiddel.
 
Sosialpedagogisk rådgiver samarbeider med Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), skolehelsetjenesten, NAV og andre helse- og sosialinstanser.
Rådgiverne har taushetsplikt som alle andre på skolen.

sos.ped. rådgiver - Klikk for stort bilde 

Unni Aasheim

Sosialpedagogisk rådgiver

unni.aasheim@skole.rogfk.no

958 70 744

sos.ped. rådgiver - Klikk for stort bilde 

Kathrine Veland

Sosialpedagogisk rådgiver

kathrine.veland@skole.rogfk.no

993 62 988

Begge kan også kontaktes via itslearning.

Til toppen