Sosialpedagogisk/spesialpedagogisk rådgivning

Har du problemer med at du mistrives, er skoletrøtt, har personlige problemer eller at du sliter tungt med ett eller flere fag, kan du ta kontakt med skolens sosialrådgivere.

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder både om du har faglige vansker, eller om du har sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.
 
Sosialpedagogisk rådgiver vil også vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, evt. et alternativt opplæringsløp eller annen hjelp hvor det er nødvendig å involvere andre instanser som PPT, psykolog, logoped, helsesøster etc.
Sosialpedagogisk rådgiver kan også kontaktes ved elevkonflikter, rusproblemer eller behov for hjelpemiddel.
 
Sosialpedagogisk rådgiver samarbeider med Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), skolehelsetjenesten, NAV og andre helse- og sosialinstanser.
Rådgiverne har taushetsplikt som alle andre på skolen.

Sosialfaglig rådgiver kan gi deg hjelp og veiledning i saker som ligger utenfor skolen, men som får konsekvenser for skolegangen din. Det kan være utfordringer knyttet til familie og nettverk, bolig- og hjemmeforhold, økonomi og rus. Hun kan også hjelpe deg med henvisning til hjelpeapparater i kommunen.

      

Kathrine Veland

Sosialpedagogisk rådgiver

kathrine.veland@skole.rogfk.no

993 62 988

 

Audny Fiskå

Spesialpedagogisk rådgiver

audny.fiska@skole.rogfk.no

452 87 135

  

Elly Halsne

Spesialpedagogisk rådgiver

elly.halsne@skole.rogfk.no

98 81 83 81

Birgit Rein Espedal

Sosialfaglig rådgiver - NAV

birgit.rein.espedal@nav.no

41 27 30 93

Ta kontakt for en samtale, eller avtale tid. 

Artikkelliste