Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Drop-in eller etter avtale. Ta kontakt på tlf. 414 32 713 eller på e-post anne.selsvik@strand.kommune.no / kristine.mosnes@strand.kommune.no

Mandag: 8.30 - 15.00 (Kristine Mosnes)                                                                                     

Tirsdag:  8.30 - 15.00 (Anne Selsvik)

Onsdag: 8.30 - 15.00 (Kristine Mosnes)

Torsdag: 8.30 - 15.00 (Anne Selsvik)
 

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

  • Time hos helsesøster regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesøster har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Lenker