Kontaktlærer

Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen.

Kontaktlærere 2019-2020
Kontaktlærere 2019-2020
Klasse Navn
IEFA Jan Inge Vik
1EFB Arvid Eie
1HEA Kariann S. Botnehagen
1HEB Bjørg Jenny Fjelde
1IFA Øyvind Mikal Ur/Ingjerd Harestad
1NAA Tor Bjørn Næss
1NAB Eirik Sivertsen
1SSA Kristin V. Fatland
1STA    Lars Horve/Kristin Ansnes Ravndal
1STB    Rune Hauge/Siri Sangnæs
1STC    Maritha Vollan/Ole Jakob Lekvam
1TPA Kåre Nordbø
1TPB Trond Kjetil Sørskår
1TPC Per Torger Fjelde
2BAA Kristine Haukelid
2EFA Per Steinar Vasstveit
2HSA Kurt Rolfsnes
2IFA Eirik Jøssang/Halvard Stendal
2NAA Eli Skoglund
2NAB Yngvar S. Svendsen
2NAF Per Olav Nilsson
2SSA Arild Teikari
2STA Sunniva Skjelsbæk
2STB Lene Skretting
2TPA Asgeir Nordbø
3IFA Øyvind Svensen
3NAA Ruth Helen Espedal
3STA Ruth Helen F. Stokkeland
3STB Gunn-Linda V. Idsø
3STC Mallin Gjesdal

 

Til toppen