Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

Representant for fylkeskommunen:

  • Erik Danielsen (rektor)

Representant for ledelsen:

  • Rine Knutsen

Representant for ansatte:

  • Lill B. Vastveit
Til toppen