Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styre

Elevrådsstyret 2021/22

Elevrådsstyre 2021/2022
Funksjon Navn
Elevrådsleder: Nils Vetrhus Skjeivik
Nestleder: Lauge Jensen
Sekretær: Oliwia Natalia Kumor
Økonomiansvarlig: Marco Persche-Maudal
Kantinekontakt: Kjell William Heskestad
Miljø og trivsel: Alva Kvalvåg-Idsøe
Blå kontakt: Hedda Hovland
Informasjonsansvarlig: Noor Faraj
Til toppen