Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styre
Elevrådsstyre 2019/2020
Elevrådsstyre 2019/2020
Funksjon Navn
Elevrådsleder: Astrid Ødegård
Nestleder: Kristiane Holta Pedersen
Sekretær: Tomine Ravnås
Økonomiansvarlig: Jan Even Myrheim
Kantinekontakt: Ada Dorthea Bø Norland
Miljø og trivsel: Grannt Havrevold
Blå kontakt: Henrik Tjøstheim
Informasjonsansvarlig: Serina Eie
Til toppen