Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styre

Elevrådsstyret 2022/23

Elevrådsstyre 2022/2023
Funksjon Navn
Elevrådsleder: Lauge Jensen
Nestleder: Vilde Sivertsen
Sekretær: Oliwia Natalia Kumor
Økonomiansvarlig: Simone Selmer-Anderssen
Kantinekontakt: Andreas Eikenes Mestad
Blå kontakt: Glenn Asbjørn Berle Ovedal