Opplæringskontrakt og lærekandidatordning

En opplæringskontrakt er en kontrakt mellom en person og en bedrift/opplæringskontor, der målet ikke er full yrkeskompetanse.

Lærekandidat er den som har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Benevnelsen på denne prøven er kompetanseprøve.

Lærekandidaten vil få opplæring innenfor deler av læreplanen for faget, og vil etter endt opplæring få utstedt kompetansebevis.

Opplæringstiden for lærekandidatene er den samme som for lærlinger, vanligvis 2 år i skole og 2 år i bedrift. Avvik fra denne modellen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.