Opplæringsavtaler

Det er muligheter for å skrive en opplæringsavtale dersom en etter en prøveperiode ser at arbeidspraksisen fungerer både for eleven og bedriften.

En opplæringsavtale er en skriftlig avtale mellom skolen og bedriften som gir utgangspunkt for at det jobbes med elevens konkrete mål i bedriften. Det er skolen som kvalitets-sikrer opplæringen som gis både i skole og i bedrift.

Opplæringsavtale brukes først og fremst for de som ikke skal gå mot fagbrev, men for de som skal gå mot opplæringskontrakt.