Hverdagslivstrening - spesialundervisning i liten gruppe

Avdelingens organisering og målsetting er rettet mot elever med omfattende hjelpebehov og som har behov for en til en-bemanning i de fleste situasjoner.

Elevenes opplæringstilbud er tilrettelagt ut ifra elevens individuelle behov. Hver elev har sin individuelle opplæringsplan (IOP). Denne tar utgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Opplæringen vektlegger ADL-ferdigheter og det å bli mest mulig selvstendig i egen hverdag, skole, hjem, fritid og arbeid/dagtilbud. Et sentralt mål er å trene elevene til å mestre en framtidig bo- og fritidssituasjon. Det er fokus på at opplæringssituasjonen skal være en positiv opplevelse for elevene, med bakgrunn i at den beste motivasjon for læring er når elevene opplever mestring og framgang.

Opplæringen tar sikte på økt livskvalitet og skal legge grunnlaget for en allsidig utvikling hvor eleven på sikt i størst mulig grad skal kunne påvirke hverdagen sin og ta egne valg. Opplæringen skal kvalifisere for et selvstendig liv med minst mulig hjelp, der eleven skal kunne delta i ulike aktiviteter og på ulike arenaer. For noen kan dagsenter eller andre arbeidslignende aktiviteter være aktuelt. 

Avdelingen har eleven og livskvalitet i fokus gjennom skolens tilbud. Det legges til rette for utvikling, læring, trivsel og mestring gjennom opplevelser og erfaringer. 

Elever fra grunnskolen som skal søke dette tilbudet må søke tre prioriterte utdanningsprogram til VG1. På Strand vgs kan du velge mellom Helse og oppvekst (HO), Naturbruk (NA), Salg, service og reiseliv (SSR), og Studiespesialisering (STUSP).

 

avdelingsleder tilrettelagt - Klikk for stort bilde

 

Anne-Kristine Sirnes

Avdelingsleder

anne-kristine.sirnes@skole.rogfk.no

467 79 759

Artikkelliste