Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A

Avdelingens organisering og målsetting er rettet mot elever med ulike lærevansker. Elevene får grunnkompetanse og kompetansebevis.

Elevene gis opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), med utgangspunkt i den enkelte elevs funksjonsnivå og utviklingsmuligheter. 

På VG1 legges det vekt på å lære eleven å kjenne og opplæringen er i stor grad tverrfaglig organisert.

På VG2 og VG3 gis det mulighet for opplæring på ulike praksisplasser.

Opplæringen er en kombinasjon av teori og praksis, og noen av fagene er: 

Fellesfag: Norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Programfag: Yrkesforberedende teori og praksis, mat og helse, produksjon og kroppsøving.

Noen av arbeidsaktivitetene på skolen er:

  •  Produksjon
  •  Friluftsliv – klassen har egen hytte til disposisjon
  •  Truckopplæring
  •  Ved- og trearbeid
  •  Kantinedrift

Personalet er organisert i team som består av pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Det er tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven.

Hovedmål for opplæringen - tilpasset opplæring i grupper

Et sentralt mål i opplæringstilbudet er å legge til rette for fremtidig arbeid eller dagtilbud og kvalifisere til avgrensede arbeidsoppgaver. Opplæringen skal gi elevene mulighet til å forberede seg til arbeidslivet  gjennom skolegang og arbeidsutplassering. For noen elever vil det være aktuelt å inngå opplæringsavtale. Aktuell kompetanse for elever i arbeidstreningsklasser vil hovedsakelig være varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv eller VTA-bedrift. Opplæringen har som mål at elevene skal kunne fungere mest mulig selvstendig på flest mulig arenaer, samt gi elevene fagkompetanse for å delta i arbeidslivet basert på evner og anlegg.  Når videregående opplæring er fullført, har elevene gode muligheter til å få et tilrettelagt eller ordinært arbeid.  For noen elever vil det være aktuelt å inngå opplæringskontrakt jf opplæringsloven kap.4.

Elever fra grunnskolen som skal søke dette tilbudet må søke tre prioriterte utdanningsprogram til VG1. På Strand vgs kan du velge mellom Helse og oppvekst (HO), Naturbruk (NA), Teknologi- og industrifag  (TIF), Salg, service og reiseliv (SSR), og Studiespesialisering (STUSP).

 

avdelingsleder tilrettelagt - Klikk for stort bilde

 

Anne-Kristine Sirnes

Avdelingsleder

anne-kristine.sirnes@skole.rogfk.no

467 79 759