Arbeidspraksis i bedrift

Det er skolen som har det formelle ansvaret for opplæringen. Opplæring i bedrift benyttes som en alternativ læringsarena, som oftest i kombinasjon med opplæring i skole. 

Klasseromsundervisning er ikke alltid det riktige for alle elever og enkelte elever lærer bedre av å utføre praktisk arbeid.

Formålet med praksisutplassering er også å legge til rette for og forberede eleven til å oppnå jobbkompetanse. Å bli kjent med et arbeidsliv vil kunne gi eleven kunnskap om hvordan det er å være i arbeid og hvilke krav som stilles i arbeidslivet, både praktisk og sosialt. Eleven vil kunne få mulighet til å utvikle selvinnsikt og ta ansvar for seg selv og egen læring. 

Skolen lager mål for hvilken kompetanse eleven skal tilegne seg, ut fra hva som er mulig å oppnå i bedriften. Dette gjøres i elevens individuelle opplæringsplan. Disse målene evalueres i samråd med bedriften. Denne kompetansen vil bli gjengitt i kompetansebevis når eleven slutter på skolen.

Opplæringsavtaler

Det er muligheter for å skrive en opplæringsavtale dersom en etter en prøveperiode ser at arbeidspraksisen fungerer både for eleven og bedriften. En opplæringsavtale er en skriftlig avtale mellom skolen og bedriften som gir utgangspunkt for at det jobbes med elevens konkrete mål i bedriften. Det er skolen som kvalitets-sikrer opplæringen som gis både i skole og i bedrift.

Opplæringsavtale brukes først og fremst for de som ikke skal gå mot fagbrev, men for de som skal gå mot opplæringskontrakt.