Arbeidspraksis i bedrift

Det er skolen som har det formelle ansvaret for opplæringen. Opplæring i bedrift benyttes som en alternativ læringsarena, som oftest i kombinasjon med opplæring i skole. 

Klasseromsundervisning er ikke alltid det riktige for alle elever og enkelte elever lærer bedre av å utføre praktisk arbeid.

Formålet med praksisutplassering er også å legge til rette for og forberede eleven til å oppnå jobbkompetanse. Å bli kjent med et arbeidsliv vil kunne gi eleven kunnskap om hvordan det er å være i arbeid og hvilke krav som stilles i arbeidslivet, både praktisk og sosialt. Eleven vil kunne få mulighet til å utvikle selvinnsikt og ta ansvar for seg selv og egen læring. 

Skolen lager mål for hvilken kompetanse eleven skal tilegne seg, ut fra hva som er mulig å oppnå i bedriften. Dette gjøres i elevens individuelle opplæringsplan. Disse målene evalueres i samråd med bedriften. Denne kompetansen vil bli gjengitt i kompetansebevis når eleven slutter på skolen.