Etter- og vidareutdanning

Er du interessert i - eller har du bestemt deg for eit opplæringstilbod må du søkje i vigo.no. Finn du det vanskeleg er det berre å ta kontakt med oss på skulen. Send ein e-post og avtal tid. 

Tilbod våren 2020:                         

 • Yrkesfaglig matematikk
 • Yrkesfaglig norsk
 • Engelsk, yrkesfaglig og st.forb.

Tilbod hausten 2020:

 • Yrkesfaglig matematikk
 • Yrkesfaglig norsk
 • Salgsfaget (prosjekt for minoritetsspråklige)

Undervisninga skjer på kveldstid. Du får standpunktkarakterer i faga du tar og det er i tillegg eksamenstrekk.

Vaksenrett

Frå og med det året du blir 25 år kan du ha rett til gratis vidaregåande opplæring for vaksne viss du:

 • har fullført norsk grunnskule
 • er ferdig med allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år og har kunnskap i engelsk på nivå med norsk grunnskule
 • ikkje har fullført vidaregåande opplæring i Noreg
 • har utdanning frå andre land som ikkje blir godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg
 • har lovleg opphald i Noreg

For å kunne starte på vidaregåande opplæring for vaksne må du søkje i vigo.no og få avgjort retten din.

 

Meir informasjon om søknad
 

rådgiver etter- og videreutdanning - Klikk for stort bilde 

Einar Schibevaag

Rådgjevar

einar.schibevaag@skole.rogfk.no

51 74 01 34

Til toppen