Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Etter- og vidareutdanning

Er du interessert - eller har du bestemt deg for eit opplæringstilbod må du søkje i vigo.no. Finn du det vanskeleg er det berre å ta kontakt med oss på Strand vgs. Send ein e-post og avtal tid eller stikk innom. 

Tilbod hausten 2019:                         

  • Engelsk                    
  • Samfunnsfag   

Tilbod våren 2020:

  • Yrkesfaglig matematikk
  • Yrkesfaglig norsk

     

Undervisninga skjer på kveldstid og du får standpunktkarakterer.

Er du interessert må du søkje vigo.no og få avgjort retten din.

Vaksenrett

Frå og med det året du blir 25 år kan du ha rett til gratis vidaregåande opplæring for voksne viss du:

  • har fullført norsk grunnskule eller
  • har er ferdig  allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år og har kunnskap i engelsk på nivå med norsk grunnskule
  • ikke har ferdig med vidaregåeande opplæring i Noreg eller
  • har utdanning frå andre land som ikkje blir godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg
  • har lovleg opphald i Noreg

For å få rett til vidaregåande opplæring for vaksne må du søkje i vigo.no

Meir informasjon om søknad
 

rådgiver etter- og videreutdanning - Klikk for stort bilde 

Einar Schibevaag

Rådgjevar

einar.schibevaag@skole.rogfk.no

51 74 01 34

Til toppen