Skolerute 2023/2024

Skolerute 2023/2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene: onsdag 16. 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9.-13.) 17
November Felles planleggingsdag: tirsdag 14. Elevfri. 21
Desember Siste skoledag for elevene før jul: torsdag 21. 15
Januar Første skoledag etter jul: tirsdag 2. 22
Februar Felles planleggingsdag: torsdag 15. Elevfri. Vinterferie uke 9 (26.-1.) 16
Mars Påskeferie (25. 3– 1.4) 15
April 21
Mai Off. høytidsdager: 17. og 20. Fridag: 1.,9. og 10. 18
Juni Siste skoledag for elevene er tirsdag 18. 12
SUM DAGER: 190
Til toppen