Skolerute 2023/2024

Skolerute 2023/2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Plandager torsdag 10.08, fredag 11.08, mandag 14.08 og tirsdag 15.08. Skolestart for elevene onsdag 16.08. 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9.-13.) 17
November Felles planleggingsdag: tirsdag 14. Elevfri. 21
Desember Siste skoledag for elevene før jul: torsdag 21. 15
Januar Første skoledag etter jul: tirsdag 2. 22
Februar Felles planleggingsdag: torsdag 15. Elevfri. Vinterferie uke 9 (26.-1.) 16
Mars Påskeferie (25. 3– 1.4) 15
April 21
Mai Off. høytidsdager: 17. og 20. Fridag: 1.,9. og 10. 18
Juni Siste skoledag for elevene er tirsdag 18. 12
SUM DAGER: 190