Skolerute 2020/2021

Skolerute2020/2021
Måneder Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene mandag 17. 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (5.-9.) 17
November Felles planleggingsdag tirsdag 10. 20
Desember Siste skoledag før jul - onsdag 23. 17
Januar Første skoledag etter jul - mandag 4. 20
Februar Felles planleggingsdag ons. 10 19
Mars Vinterferie uke 9 (1.-5.) Påskeferien fra 29. mars til 5. april 15
April Første skoledag etter påske - tirsdag 6. april 19
Mai Off. høytidsdager: 13, 17, 24. Fri fredag 14. 17
Juni Siste skoledag for elevene torsdag 17. 13
SUM DAGER 190
Til toppen