Skolerute 2019/2020

Skolerute 2019/2020
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene: mandag 19. 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7.-11.) 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 11. Elevfri. 20
Desember Siste skoledag for elevene før jul: fredag 20. 15
Januar Første skoledag etter jul: mandag 6. 20
Februar Felles planleggingsdag: onsdag 12. Elevfri. Vinterferie uke 9 (24.-28.) 14
Mars 22
April Påskeferie (06. – 13.) 16
Mai Off. høytidsdager: 1., 17. og 21. 19
Juni Off. høytidsdag: 1. Siste skoledag for elevene er mandag 22. 15
SUM DAGER: 190
Til toppen