UTSATT TIL 2021: MOR-konferansen 2020: Kompetanseutvikling og næringsutvikling - to sider av samme sak

Velkommen til Stavanger og årets MOR-konferanse! Målgrupper: Alle som er opptekne av kompetanseutvikling og at læring gjeld heile livet. Fullstendig program og påmeldingsskjema ligg nedst på denne sida.

Torsdag 10. september på Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Konferanseleiar: Wictor Juul, rådmann i Hjelmeland kommune.

Arrangør: Rogaland fylkeskommune og dei vidaregåande skulane i Sauda og Strand i samarbeid med UIS, NAV Rogaland, Ryfylke IKS og Utdanningsforbundet.

Program

09.00 Velkommen til Ryfylke

Asbjørn Birkeland, rådsleiar i Ryfylkerådet og Solveig Ege Tengesdal, leiar i opplæringsutvalet i Rogaland

09.15  1. økt: Ei ny tid for Rogaland og Ryfylke – eller meir av det same?

Intro: Ein god idé som er skapt lokalt

09.15 Permanent ny nedtur i oljesektoren? 

- Koss blir «våren» for Rogaland og Ryfylke i det grøne skiftet?

Ny retning for innovasjons- og næringspolitikk i Ryfylke.
Per Ivar Selvaag,  Head of Designi Equinor.

Ei ny tid «utan olje» - kor går me i ei ny, grøn tid?
Wenche Skorge, kommunikasjonsrådgjevar, styremedlem i Naturvernforbundet

Klikk for stort bilde

Wenche Skorge

Pause: Kaffe/te med frukt

10.30  Distriktssatsing  - nedanifrå og opp eller gode voner frå hovudstaden?

Ei suksesshistorie eller.... -  eit blikk på soga til distriktspolitikken.
Håvard Teigen, professor i regional økonomi og politikk ved Høgskolen i Innlandet.

Klikk for stort bilde

Håvard Teigen

Kva har kompetanseutvikling å seia for befolkningsendringane i distrikta våre?
Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitskap ved UITog folkevald.

Ny retning for innovasjon- og næringspolitikk i Rogaland med fokus på Ryfylke.
Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Klikk for stort bilde

Mette Fossan

Debatt: Det grøne skiftet og covid-19. Ei ny tid for Rogaland og Ryfylke eller blir det meir av det same?

  • Arne Bergsvåg, fylkesvaraordførar  i Rogaland
  • Andreas Kvame, CEO Greig Seafood
  • Roy Steffensen, stortingsrepresentant for FrP og leiar av utdannings- og forskingskomiteen
  • Øyvind Lundbakk, dagleg leiar i Ryfylke IKS

Debattleiar: Truls Nordahl, NAV Rogaland

Klikk for stort bilde

Arne Bergsvaag

12.15 Lunsj

13.00 2. økt: Nye tider krev nye løysingar – kva er menneska sine behov?

Intro: video

Når gutar snublar – forstår me det?
Ole Rikard Haavet, lege og professor ved UIO.

Når skulen ikkje lenger er relevant.
Erik Jåtten, rektor ved Revheim skole.

Klikk for stort bilde

Erik Jåtten

13.50 Karriererettleiing sett frå grasrota og brukaren sin ståstad

Behovet for å læra heile livet. Påverkar endringar i samfunnet, m.a. covid-19, arbeidsmåtane våre?
Tove Ann Hustveit og Reidun Sandvik Hetland, karrierearbeidarar ved Sauda og Strand vgs.

Klikk for stort bilde

Tove Ann Hustveit

Karriererettleiing og livsmeistring – to sider av same sak.
Gjørund Walseth, karriærekaren ved Firda vidaregåande skule.

Pause: Kaffe/te med frukt

15.00 Kan og bør Ryfylke stilla krav til utdanningsaktørane?

  • Daniel Reiner, nestleiar i opplæringsutvalet i Rogaland
  • Johannes Sørbø, medlem av kompetansebehovutvalet og arbeider i NAV
  • Asbjørn Birkeland, Rådsleiar i Ryfylke IKS
  • Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UIS
  • Liv Reidun Grimstvedt, prorektor Høgskulen på Vestland

Debattleiar: Erik Hagaseth Haug, seksjonsleiar ved Institutt for sosialvitskap og rettleiing ved Høgskolen i Innlandet.

15.45  Vegen vidare - sluttkommentar

Truls Nordahl, NAV Rogaland

16.00 Avslutning

Til toppen