Ta fagbrev som praksiskandidat?

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis eksamensforberedende kurs for dere som skal ta praksiskandidateksamen våren 2022.

Personer som har lang og allsidig erfaring i et fag og som ønsker å ta fagbrev, kan ta praksiskandidateksamen. Et eksamensforberedende kurs kan gjøre deg forberedt til praksiskandidateksamen. 

Informasjon og påmelding til kursene

Frist for påmelding til kurs: 20. januar

Husk også å melde deg opp tiI praksiskandidateksamen. Dette gjøres i perioden 15. januar til 1. februar.

Påmelding til eksamen

Til toppen