Skoleskyss og smitteverntiltak

For øyeblikket er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Hva innebærer gult smittevernnivå?

  • Fordørene i bussen er stengt. Det er ikke mulig å kjøpe billetter kontant. Billetter må kjøpes via Kolumbus app.
  • De reisende må bruke de bakre dørene og validatorene (billettmaskinene) ved de bakre dørene.
  • Setene nærmest sjåføren er avsperret og det er ikke mulig å gå frem til sjåfør.
  • De reisende oppfordres til å benytte alle seter, unntatt seter hvor ryggen er mot kjøreretningen. Det er bedre at de reisende sitter skulder ved skulder, mot at de står ansikt mot ansikt.
  • Reisende som må stå, oppfordres til å spre seg så langt fra hverandre som mulig. Unngå å stå ansikt mot ansikt.
  • Unngå å reise dersom du er syk.
  • Unngå trengsel

Informasjon fra Udir om koronatiltak i skolen

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Elever uten skyssrett ihht opplæringslova § 7-1, 7-2 og 7-3:

Inntil kollektivtrafikken igjen er på grønt nivå, hvor alle sitteplasser og ståplasser kan benyttes, henstiller vi til alle elever uten skyssrett om ikke å følge skolerutene. Elever uten skyssrett, oppfordrer vi enten til å sykle eller gå til skolen. Alternativt benytte andre bussruter enn skolerutene (SK ruter).

Til toppen