Nye tilbud fra høsten

Visjonen vår er «det beste i den enkelte». Det er viktig for oss å tilby et godt og bredt fagtilbud, der elevene kan velge fag og utdanningsretning som passer for dem.

Fra høsten 2020 står det flere nye fag på timeplanen: 

  • E-sport på stud.spes. og idrett
  • Automasjon/robotteknologi på elektro/TIP
  • Salg, service og reiseliv (der reiselivsdelen er ny)

Husk søknadsfristen 2. mars. Velkommen som søker!

Til toppen