Informasjon til foreldre/foresatte angående den årlige elevundersøkelsen

I år gjennomføres Elevundersøkelsen i ukene fram mot jul. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 
Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.
Informasjon om elevundersøkelsen (PDF, 41 kB)

Til toppen