Grunnkompetanse i egen gruppe

Dette er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser. 

Opplæringstilbudet er knyttet opp mot yrkesfaglige programområder hvor utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen og er definert som spesialundervisning (jf. opplæringslova § 5-1).

Hovedmålet for opplæringen er at eleven skal være i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, i arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. Intensjonen med opplæringen er at eleven skal få innsikt i hvilke krav og forventninger som stilles i arbeidslivet.

Opplæringstilbudet skal gi eleven arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter og utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv. Elevene blir tatt inn på særskilt grunnlag, og får vurdering etter individuell opplæringsplan (IOP). Halvårsrapporter dokumenterer framgangen og elevene får kompetansebevis etter endt utdanning.

Tilbudet er praktisk rettet og målsettingen er at elevene skal bli mest mulig klar for yrkeslivet. Praksis i verksted og ute i bedrift utgjør en stor del av opplæringen. Elevene får mulighet til å prøve ut ulike arbeid/praksisplasser ut fra interesser og muligheter. 

Vi gir opplæring i enkelte fagområder innenfor TIP og byggfag, og mulighet for individuell opplæring mot truckførerbevis, og praksis på grøntanlegg.

Elever fra grunnskolen som skal søke dette tilbudet må søke seg til VG1 yrkesfaglige utdanningsprogram. På Strand vgs kan du søke disse utdanningsprogrammene: Naturbruk (N), Service og samferdsel (SS) og Teknikk og industriell produksjon (TIP).

P1020469