Tilrettelagt opplæring

Strand vgs tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper: 
 

Søknadsfrist for tilrettelagt opplæring og spesialundervisning er 1. februar.

Les mer om søking og inntak her:

Alle søker tre prioriterte utdanningsprogram til VG1 - og du kan velge mellom:
 Helse og oppvekst (HO)
 Naturbruk (NA)
 Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 Service og samferdsel (SS)
 Studiespesialisering (STUSP)
 

Tilrettelagt opplæring driver egen butikk «Godt Gjort», – se menyen til venstre.

Avdelingsleder:

406676

Anne-Kristine Sirnes

Tlf: 51 74 01 16 / mob: 467 79 759

E-post: anne-kristine.sirnes@skole.rogfk.no

 
Hoved