Studiespesialisering

4A (1)
 
 

Studiespesialisering skal du velge om du vil ta høyere utdanning. Etter et treårig løp kan du velge mellom universitet og høgskoler i Norge og resten av verden.

Tenker du på yrker som lærer, økonom, førskolelærer, sykepleier, lege, ingeniør, jurist, sosionom, politi, personalkonsulent, fysioterapeut og lignende, så er studiespesialisering det rette valget for deg. Dersom du vet at du vil ta en høyere utdanning, men er usikker på hva du vil bli, bør du velge studiespesialisering — for å ha alle utdanningsveier å velge mellom etterpå.

å studiespesialisering møter du engasjerte og dyktige faglærere! Sammen med elevene arbeider vi for å skape et best mulig læringsmiljø og ønsker å motivere elevene til stødig og godt arbeid. For å få til dette, legger vi opp til variert og elevaktiv undervisning i tillegg til å gi elevene økter der de kan styre arbeidet selv.

I løpet av den første uka av skoleåret, arrangerer vi en bli-kjent-tur med overnatting for elevene på VG1. Målet er å bygge relasjoner og vennskap mellom elevene og skape et godt klassemiljø fra første stund. I løpet av året vil VG1-kullet også reise på leirskole til Hovden. På VG2 legges det normalt opp til Spaniatur og på VG3 til Oslo/Bergen.

123

VIP-makkeskap

På Strand vgs har vi noe som heter VIP-makkerskap. I oppstarten av skoleåret blir to og to satt sammen, og skal være hverandres makker og arbeidskamerat for en periode på fire uker. Sammen med et annet makkerpar danner de også en arbeidsgruppe på fire personer. Etter fire uker får en ny makker og arbeidsgruppe. Dette sikrer at klassen blir en gjeng med gode relasjoner til hverandre som passer på at alle har det godt og trives.

Realfag og samfunnsfag

En sentral del av det å gå på stud.spes. er de programfagene en velger på VG2 og VG3. Disse deles inn i realfag og samfunnsfag. På Strand vgs tilbyr vi mange ulike programfag, som f.eks. matematikk, kjemi, fysikk, biologi, geofag (realfag) og psykologi, engelsk, økonomi, sosiologi, politikk, filosofi (samfunnsfag). (Se fagtilbudet i menyen til venstre).

 Avdelingsledere:

Hans_Marius_Våga_85

Hans Marius Våga

(Stud.spes. - samf/språk)

Tlf: 51 74 01 09 / mob: 976 39 330

E-post: hans.marius.vaga@skole.rogfk.no

112793

Asle Furumo

(Realfag)

Tlf: 51 74 01 04 / mob: 976 57 773

E-post: asle.furumo@skole.rogfk.no