Ungdomsbillett

Kolumbus har i det siste mottatt en rekke klager fra videregåendeelever som har fått bot på bussen fordi de har kjøpt enkeltbillett med studentmoderasjon. Les mer...

Flere av disse melder at de har fått utstedt såkalte studentbevis fra skolene sine, og at de derfor tror de har rett på studentrabatt. Vi håper at dere har anledning til å informere elevene om at elever i videregående skoler ikke har rett på studentmoderasjon, og at studentbeviset/skolebeviset de har fått utstedt fra skolene, ikke endrer på det. Elevene på videregående skoler oppfordres til å bruke 30-dagersbilletten for ungdom til 299 kr. Ungdomsbillett gjelder for aldergruppen 15 år – til og med 20 år.Alternativt, dersom eleven er eldre enn 20 år, må de kjøpe voksen enkeltbillett. For mer informasjon om rabattene våre, og hvem de gjelder for, se  https://www.kolumbus.no/Billetter/rabattoversikt/

Del denne artikkelen på: