To dager med oljeleting

To dager med oljeleting

Tirsdag og onsdag er det stor aktivitet i gymsalen, - og denne gang er det først og fremst hodene som får mosjon. 

Elevene på VG1 stud.spes. er i full gang med oljesimuleringsspillet PetroChallenge, som gir et realistisk bilde av prosessen fra leting til funn av olje og gass. Spillet er spennende og gir tverrfaglig gevinst. Elevene får brukt sine ferdigheter i både realfag, engelsk og samfunnsfag. 

Det blir spennende å følge med hvordan det går i leteprosessen!

Del denne artikkelen på: