Lære heile livet

Lære heile livet
Spennende konferanse med viktige spørsmål på dagsordenen.

PROGRAM

08.30 Registrering og kaffi/te med noko å bite i

09.00 Ryfylke i endring – med sterkt varemerke
         Irene Lauvsnes, ordførar i Strand kommune

09.15 Den vidaregåande skulen – ein arena for forsking og høgare utdanning?

         • Skulane som regionale utviklingsaktørar utan fokus på FOU – går det?
         • Den vidaregåande skulen – kan den bli den nye distriktshøgskulen?

        Frå professoren sin plass: 
        Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 
        Frå direktøren sin plass: 
        Kåre Bjarte Bjelland, Eramet 
        Frå den tillitsvalde sin plass: 
        Anders Folkestad, tidl. leiar UNIO og Utdanningsforbundet

10.15 Pause         

10.30 Når menneske snublar – koss feiar me bort småsteinen? 

         • Kva skal til for at alle kan lykkes i skulen?
         • Når gutar snublar
         • Når guten er blitt mann
         • Blir eleven låst fast i fagteori? 

            John Nessa, kommunelege i Hjelmeland kommune
            Atle Simonsen (FrP), statssekretær i Kunnskapsdepartementet 
            Anne Elise Winterhus, rådgjevar ved Karrieresenteret i Rogaland fylkeskommune 
            Olga Sinitskaya, flyktningekonsulent, Strand kommune

12.00 Lunsj

12.45 Alle folk i arbeid – å sikre at folk lærer heile livet, lokalt
         • Når menneska betyr mest
         • Regionale kunnskapssenter – kva tenkjer næringslivet?
         • Alle må med (NAV, NHO og LO) – kan MOR lage timeplanen? 
         • Har arbeidslivet ansvar for dei som fell ut av arbeidslivet eller ikkje kjem inn?

            Steinar J. Olsen, styreleiar i Stormberg
            Truls Nordahl, leiar av NAV Rogaland 

13.30 Samtale

          Eirin Sund, distriktssekretær LO Rogaland
          Kåre Bjarte Bjelland, Eramet
          Erik Hagaseth Haug, førsteamanuensis, karriereutdanninga ved Høgskulen i Innlandet
          Monica Tjelmeland, tidlegare elev ved Strand vgs og politisk rådgjevar på stortinget for Venstre

                Debattleiar: Einar Schibevaag, rådgjevar Strand vgs

14.30 Oppsummering og vegen vidare

          Marianne Chesak, fylkesvaraordførar i Rogaland 

14.45 Vel heim

(Med atterhald om endringar) 

Pris: kr. 750 - som inkluderar lunsj

Meir informasjon: mor@skole.rogfk.no

Om Strand vgs: http://strand.vgs.no/index.php/Kontakt-Oss

Del denne artikkelen på: