Har merket seg Strand vgs

Departementet har sett på resultatene til Strand vgs og mener andre skoler kan ha noe å lære, sier Jan Tore Sanner i møte med de ansatte i dag.

For Statsråd Jan Tore Sanner (H) er det vel kjent at Strand vgs er blant de beste i Norge på å få elevene gjennom den videregående skolen, på å fullføre og bestå.

Et godt samarbeid mellom arbeidsliv og skole er viktig og vil bli enda viktigere når gode og framtidsrettede læringstilbud og -miljø skal formes. Derfor gleder Sanner seg over at ordføreren i Strand, Irene Heng Lauvsnes, peker på skolens rolle i denne sammenhengen.

Den faglige tilnærmingen i videregående skole må bli mer praktisk rettet i alle fag og oppleves som relevant. I år er det mer en halvparten av elevene som har valgt yrkesfag i den videregående skolen forteller Sanner. Dette er bra for 2018 er definert som yrkesfaget sitt år, - og ikke uten grunn; samfunnet trenger flere sterkt flere fagarbeidere i årene som kommer.  - Å ta en yrkesutdanning på videregående, hindrer deg ikke i å ta høyere utdanning senere. Det hjelper deg i jakten på et spennende arbeid, sier ministaren.  

1
Del denne artikkelen på: