Endringer i ferje-/bussruter

1.1.2018 blir det nye ferjeruter i Tau-sambandet. Dette fører naturleg nok til at det blir endring også i bussrutene.

Endringar som vil berøre elevar ved Strand vgs er følgande:

- Nytt tidspunkt fra Hjelmeland blir kl. 07.20. Også nytt tidspunkt fra Randøykrossen som også er kl. 07.20.
- Dei fleste avgangar mellom Tau og Jørpeland har fått endra klokkeslett, og det er også endra kva avgangar som går om Førland og ikkje.
- Det vil ikkje komme ferje til Tau kl. 13:55 lenger, MEN buss frå rundkjøringen kl. 14:00 til Jørpeland og Forsand vil gå som før.
- Buss frå Tau kai til Sørskår kl. 15:17 blir flytta til kl. 15:40. Denne vil ikkje kjøre innom Strand vgs, men elevar kan f.eks. bruke bussholdeplass ved Comrod. Buss frå skulen kl. 15:25 om Heggheim-Fiskå-Kjølevik går som før.

Oppsummert er det elevar som bur på strekningen Tau-Sørskår, fra Hjelmeland og Randøykrossen som blir mest berørt.

Del denne artikkelen på: