Bedriftene treng kompetanse

Bedriftene treng kompetanse

Arbeidslivet i Ryfylke blei i vinter utfordra på korleis dei ser på framtida for eigen organisasjon fram mot 2025 og kva for rolle kompetanse vil spela for utviklinga.

Undersøkingane skal gi Sauda og Strand vidaregåande skular eit betre grunnlag for å samordne og skreddarsy eit regionalt opplærings- og utdanningstilbod.

Her finn du ei oppsummering frå Ryfylke interkommunale selskap av kartlegginga og kommentarar frå dei som er spurt:

Del denne artikkelen på: